Restaurants

Al Baik - Al Baghdediah Al Sha..


City
Jeddah
Area
Al Baghdadiya Ash Sharqiya
Price Range
Price range 25 SAR
Contact Info
0126473062